Panduan pengguna - YHSレンタカー【北海道のレンタカー/新千歳空港からレンタカーを借りる】格安レンタカー

Panduan pengguna

Panduan pengguna

Silla patuhi peraturan trafik dan memandu secara selamat

 • Pelanggan dihendaki memakai tali keledar sepanjang masa.
 • Berhati-hati dengan pencuri kereta.
 • Sila pasangkan lampu jika cuaca tidak mengizinkan
 • – Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan ketika memandu kereta
 • – Jarak kenderaan dengan kenderaan lain dalam lingkungan yang sesuai dan sila pandu dalam had laju yang diterterakan dalam undang-undang.
 • – Elakkan meletakkan kereta di ruang yang tidak dibenarkan.

Untuk insuran dan sistem pampasan

Apabila anda (penyewa dan/atau pemandu tambahan yang dibenarkan) menyebabkan kecederaan dan/atau kerosakan kepada pihak ketiga dan/atau YHS, anda bertanggungjawab ke atas ganti rugi tersebut. YHS menyediakan perlindungan yang dinyatakan dalam bidang masing-masing. Walau bagaimanapun, anda hendaklah menanggung jumlah yang boleh ditolak yang dinyatakan.

Tanggungan Had tanggungan Penolakan
Kecederaan Interpersonal Terhad untuk seorang Tanpa had
(termasuk automobil insuran liabiliti)
tiada
Kecederaan Objektif Terhad untuk 1 kemalangan Tanpa had 100,000yen
Kecederaan Kenderaan Terhad untuk 1 kemalangan Jumlah nilai pasaran 100,000yen
Kecederaan Peribadi Terhad untuk seorang Kematian / 30 million yen
Kecacatan / 30 million yen
tiada

※contoh kes yang tidak berada di dalam permohonan kemalangan kenderaan (harga pasaran)
Kerosakan kaca dan tingkap sahaja, tayar pancit dan meletup, pelanggaran dengan haiwan, kecurian kenderaan, kehilangan atau kerosakan rim, kerosakan kepada peralatan pendalaman sahaja, kehilangan kunci kereta sewa, elaun kit pembaikan tusukan tayar, untuk kerosakan, etc. Pemilikan dan pengurusan anda sendiri adalah luar lingkungan daripada insuran. Oleh yang demikian, apabila sebarang kerosakan berlaku, semua kecederaan dan kerosakan akan tertakluk kepada perbelanjaan pelanggan tersendiri. Kos elaun penundaan kenderaan pada waktu kemalangan akan ditanggung dan dibeban oleh pelanggan tersendiri.

Kerosakan pelanggaran dikecualikan

CDW mengecualikan tanggungjawab anda untuk membayar potongan insuran mengenai sebarang kerosakan harta dan/atau kerosakan kenderaan sekiranya kemalangan berlaku. Jika lebih daripada satu kemalangan berlaku dalam tempoh waktu kenderaan disewa, CDW hanya akan digunakan pada kemalangan pertama.

Kadar CDW ialah 1080 yen sehari

Pampasan objektif yang dapat dikurangkan 0 yen / pampasan kenderaan yang dapat dikurangkan 0 yen

bayaran bukan masa operasi

Jika kenderaan perlukan sebarang pembaikan atau pembersihan oleh disebabkan kemalangan jalan raya, kecurian, kerosakan, kecacatan atau penyebab lain yang tidak berkenaan kepada kereta sewa YHS, pelanggan tersebut akan dicaj NOC sebagai pampasan kerugian penggunaan apabila pembaikan atau pembersihan kenderaan berlaku. Jumlah ini adalah tetap tanpa menghiraukan jenis kemalangan atau masa yang diperlukan kepada apa-apa pembaikan atau pembersihan.

 • Jika kereta yang disewa dikembalikan kepada lokasi asal
 • Lain-lain (selain daripada kenyataan diatas)

Tanggungan bayaran saman parker

Jika tempat letak kereta haram atau meninggalkan tanda semak kenderaan bertugas
Jika ‘kenyataan kesalahan trafik’ dan ‘sijil penerimaan dan pembayaran,etc’ tidak dinyatakan, anda akan membayar denda penalti parkir sebanyak 25,000 yen.
Setelah pembayaran selesai, kami boleh menyemak dan membayar balik anda.

 • Muncul dengan segera di stesen polis, melengkapi prosedur yang ditetapkan.
 • Sila nyatakan keputusan bayaran lengkap penalti dalam institusi kewangan yang dinyatakan
 • Kami akan menyemak dokumen ‘Penyata kesalahan trafik’ dan tarikh resit apabila and kembalikan ‘buku pembayaran, resit

Nota pengembalian kenderaan

Copyright© YHS RentalCar All Rights Reserved.