ดำเนินการเช่ารถ - YHSレンタカー【北海道のレンタカー/新千歳空港からレンタカーを借りる】格安レンタカー

ดำเนินการเช่ารถ

เช่าจากสนามบิน ซิโตะเซะ

ถ้าลูกค้าอยากเช่ารถที่สนามบิน ซิโตะเซะ ขอติดต่อกับเราเมื่อลงเครื่องบิน.เราไปรับภายใน10นาที และไปส่งที่ร้านเราฟรี

ลูกค้าที่ใช้สายการบิน(ANA)(ADO)(APJ)(AXM)

ถ้าลูกค้าที่ขึ้นเครื่องบิน”ANA” “Air Do!” “พีชแอร์” “แอร์เอเซีย”มา ขอติดต่อกับเราก่อนออกจากอาคารสนามบินแล้วเลี้ยวขวารอที่จอดรถที่อนุมัติหมายเลข30.เราไปรับ

ลูกค้าที่ใช้สายการบิน(JAL)(SKY)(FDA)(JJP)

ถ้าลูกค้าที่ขึ้นเครื่องบิน”JAL” “FUJI DREAM” “JET STAR” “แอร์เอเซีย”มา ขอติดต่อกับเราก่อนออกจากอาคารสนามบินเลี้ยวซ้ายรอที่จอดรถที่อนุมัติหมายเลข1.เราไปรับ

ลูกค้ามาจากต่างประเทศที่ใช้อาคารนานาชาติ(International Tarminal)

ถ้าลูกค้ามาถึงอาคารนานาชาติ(International Tarminal)    ขอติดต่อกับเราก่อนออกจากอาคารสนามบินเลี้ยวขวารอที่ จอดรถที่อนุมัติหมายเลข67. เราไปรับ


ขั้นตอนในที่ร้าน ออกรถ

ดำเนินเรื่องสั้นๆที่เคาน์เตอร์.ขอแสดงใบขับขี่ของคนขับรถ.อธิบายราคา,ข้อกฎหมายก่อนขอเซ็นชื่อในเอกสาร.

“ออกรถ ดำเนินการให้เสร็จก่อนพาไปที่จอดรถ.ขอเซ็คด้วยกันกับพนักงานว่าไม่มีแผล,รอยบุบ ขอให้สนุกขับไปเที่ยว”

คืนรถ

ก่อนคืนขอเติมน้ำมันเต็มถัง

เนื่องจากเมื่อเช่ารถ เราเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อน เมื่อคืนรถขอเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแถวร้านเรา.ถ้าไม่ได้เติมน้ำมันให้เต็มถัง เราคิดค่าน้ำมันโดยระยะทางที่ลูกค้าใช้.

Copyright© YHS RentalCar All Rights Reserved.